• bold
  • brave
  • iconic
  • simple
  • louder
Loaded

I amRamonaBiciușcă

Meet the artist, the doer and the human

Cine gândește frumos nu poate rata o exprimare asemenea pare să-și spună uneori când simte că expresia vrea să treacă înaintea ideii plastice.+

Pentru Ramona Biciușcă predispoziția pentru joc ține de eternul uman și nu este nicidecum un privilegiu exclusiv al copilăriei. Starea de încântare ludică provine dintr-un imaculat sentiment de libertate dublat de conștiința unei imposibil de profanat ingenuități.

+

Cine gândește frumos nu poate rata o exprimare asemenea pare să-și spună uneori când simte că expresia vrea să treacă înaintea ideii plastice.


Awarded internationalnDigital Studio

/ Want to find out latest news or projects?

Explore

The articles

Lumea obiectelor din jur nu trebuie să trăiască doar pentru utilitatea lor. Ele trebuie să devină sursa unui zâmbet și, de aceea, Ramona Biciușcă inventează forme bizare dar nu stranii. În ciclul Bucătăria mea se pot întâlni asociații de obiecte care, prin consens, stabilesc alte raporturi între forme decât cele îndeobște cunoscute și plictisitoare prin milenara repetiție.